Ordensregler

Generalforsamlingen henstiller til grundejerne:

  1. Undlad anvendelse af motoriserede haveredskaber lørdage efter kl. 16 og søn- og helligdag efter kl. 12.

  2. Undlad at afbrænde haveaffald. Brug i stedet den udmærkede kommunale afhentningsordning hver 14. dag.

  3. Undlad at “lufte” hunde på søområdet eller på Lilleskolens område. Sørg for at medtage evt. hundeefterladenskaber, også fra veje og fortove.

  4. Vær opmærksom på om din hund generer omgivelserne med gøen når den lukkes ud i haven alene.

  5. Sænk farten på vejene. Vi har både en skole og mange små børn i området.