Kontingent

Kontingentet for Grundejerforeningen Skovbo opkræves forud én gang årligt i januar. Dette kontingent anvendes bl.a. til snerydning samt tilskud til Egebjergbladet, Fælleshuset, Sølavet og kulturelle eller sociale formål.


Kontingentet for 2021, 2022 og 2023 er på de respektive generalforsamlinger fastsat til:

  • Kontingent – 2021 kr. 800
  • Kontingent – 2022 kr. 800
  • Kontingent – 2023 kr. 600


Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr på kr. 20.


Kontingenterne opkræves ved udsendelse af e-mail.