Velkommen til Grundejerforeningen Skovbo


Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Egebjerg Fælleshus torsdag den 26. november 2020 kl. 19:30.

Generalforsamlingen er nødvendig for at få godkendt 2021-budget og valgt ny formand.
Det er tilladt at afholde generalforsamlinger med mere end 10 personer.
Vi anbefaler dog, at der kun møder én repræsentant op fra hver husstand.
Giv evt. fuldmagt til bestyrelsen eller et andet medlem af grundejerforeningen.

Bær venligst mundbind, når du ikke sidder ned.
Der vil kun blive budt på øl og vand ved denne generalforsamling.

Indkaldelsen omdeles til medlemmerne.
Regnskab, budget og protokol kan findes i menuen til venstre.




Det er muligt at tilmelde kontingent-opkrævningen til

direkte her fra hjemmessiden ved at udfylde denne tilmeldingsblanket .
Oplysningerne bliver sendt direkte til Betalingsservice over en krypteret linje.







Hvis du har billeder, dokumenter eller lignende, som bør offentliggøres på G.F. Skovbos
hjemmeside, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.




Sidst opdateret: 7. november 2020