Protokol for ekstraordinær generalforsamling 31. maj 2007

i Grundejerforeningen Skovbo,

 

Ved den ekstraordinære generalforsamling maj 2007 var 14 parceller repræsenteret.

 

 

1. Valg af dirigent:

Arne Hansen blev enstemmigt valgt.

 

2. Protokol:

Protokol for den ordinære generalforsamling 2007, som blev omdelt april 2007, blev enstemmigt godkendt, og kan læses på www.gfskovbo.dk

 

3. Forslag fra bestyrelsen:

                      Bestyrelsens forslag til nye vedtægter, blev fremlagt til vedtagelse.

 

Formanden gennemgik hovedpunkter i vedtægterne, for at redegøre for de ændringer som ville ske.

 

Der var enkelte spørgsmål til de nye vedtægter. Vedtægterne viste sig at indeholde de forhold som der spurgtes til.

 

Formanden fremhævede, at man ikke ved at godkende de nye vedtægter, automatisk vedtog en snerydningsordning.

 

Vedtægterne er godkendt af Ballerup Kommune.

 

Der blev herefter stemt om vedtægtsændringen. Alle stemte for.

 

Formanden takkede for tilliden

 

Proceduren er herefter, at der skal afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling, for at vedtægtsændringerne kan vedtages endeligt.

På dette papirs anden side kan du finde denne indkaldelse.

 

 

4. Eventuelt:

                     

Et bestyrelsesmedlem ønskede at anvende et beløb, således at stien som fortsætter Udbakken til skoven igen bliver passabel. Forslaget fremsættes ved næste ekstraordinære generalforsamling.

 

- Hjemmesiden : www.gfskovbo.dk er tilgængelig med protokol, indkaldelser, billeder osv.

- Medlemmerne opfordres til at oplyse/indsende mail-adresser.

 

 

 

 

De gode regler om ikke at bruge støjende redskaber,

efter 1600 lørdag og efter 1200 søndag,

Skal herved gentages!