Grundejerforeningen SKOVBO’s

generalforsamling henstiller til grundejerne:

 

Undlad anvendelse af motoriserede haveredskaber lørdage efter kl. 16 og søn- og helligdag efter kl. 12.

Undlad at afbrænde haveaffald. Brug i stedet den udmærkede kommunale afhentningsordning hver 14. dag.

Undlad at “lufte” hunde på sø-området eller på Lilleskolens område. Sørg for at medtage evt. hundeefterladenskaber, også fra veje og fortove.

Vær opmærksom på om din hund generer omgivelserne med gøen når den lukkes ud i haven alene.

Sænk farten på vejene. Vi har både en skole og mange små børn i SKOVBO’s område.

 På forhånd tak!

 

 Der henvises i øvrigt til Politiets Ordensbekendtgørelse

 

 

Sidst opdatetet: 2. januar 2007