Kontingent

Kontingentet for Grundejerforeningen Skovbo opkræves forud én gang årligt i januar.
Dette kontingent anvendes bl.a. til snerydning samt tilskud til Egebjergbladet, Fælleshuset og Sølavet.
Kontingentet for 2020 og 2021 er på de respektive generalforsamlinger fastsat til:

Kontingent - 2020     kr. 300
Kontingent - 2021     kr. 300

Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr på kr. 20.

Kontingenterne opkræves via Betalingsservice.
Tilmelding til Betalingsservice kan ske ved at udfylde denne tilmeldingsblanket .

Husk at afmelde Betalingsservice ved fraflytning og giv kassereren besked om navnet på den nye ejer!

Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger.

Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. Din tilmelding foregår på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalingsservice. Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt. Oplysninger bliver sendt direkte til Betalingsservice.

Sidst opdateret: 3. januar 2021